opruiming
T: +31.40.2128359

Data-acquisitie systemen worden veelvuldig toegepast voor het testen van producten en voor kwaliteitscontrole. Voor industriële componenten zoals pompen, compressoren, turbines, motoren, voertuig- en treinonderdelen, procesbestuingen, en voor huishoudelijke en semi-professionele apparaten zoals verwarmingstoestellen, kookplaten, koffiezetters, friteuses, koelvitrines, air-conditioners en ventilatoren. Eén computer kan daarbij gebruikt worden om verschillende testobjecten tegelijk of simultaan te controleren.
Ook worden data-acquisitie systemen ingezet voor technologisch onderzoek. In gesimuleerde omgevingen en testopstellingen zoals windtunnels, golfbasins, klimaatkasten en triltafels, in de energievoorziening en energieconversie, en voor de bewaking van leefmilieu en waterkwaliteit. Een belangrijke reden om data-acquisitie apparatuur te gebruiken in dergelijke situaties is de mogelijkheid om rekenkundige bewerkingen en resultaatanalyses op de geregistreerde meetwaarden uit te voeren. Testapparatuur voorzien van eigen intelligentie opent de weg naar real-time signaalverwerking gedurende het meetproces.

Met systematische inventarisatie van de testdoelstelling hebben wij systemen gerealiseerd die ontworpen zijn voor een specifieke toepassing. Bij voorbeeld :

Meetsysteem om seismische trillingen in bodemlocaties te meten.

Testopstelling bij Delft Geophysical B.V.

 
Het doel van de meting was inzicht te verkrijgen in de structuur van de onderliggende grondlagen waarin mogelijk fossiele brandstoffen aanwezig waren. Een plan is gemaakt om met behulp van een bodemvibrator de grond in trilling te brengen, en op verschillende omliggende locaties de responstrillingen te gaan meten. Aan de hand van de meetresultaten kunnen modellen gemaakt worden van het medium tussen de bodemvibrator en de meetopnemers.

Een vereiste om dat goed te kunnen doen is dat de signalen simultaan gemeten worden, zodat een juiste faserelatie kan worden berekend. Na een inventarisatie bleek het MUSYCS systeem de beste oplossing die daarvoor op de markt verkrijgbaar was. Men kon tot 64 kanalen synchroon bemonsteren en registreren, MUSYCS beschikte over de nodige anti-aliasing filters voor de versnellingsopnemers.

Beproevingssysteem voor industriële pompen

Om te kunnen vaststellen of een geproduceerde pomp ook inderdaad aan de opgegeven specificaties voldoet is een controle nodig. Van een te testen pomp worden zuigdrukken, persdrukken, debiet, en opgenomen elektrisch vermogen gemeten bij verschillende belastingen. De afnemer krijgt een kopie van het testrapport waarin de prestaties van de geleverde pomp zijn samengevat. Een MUSYCS data-acquisitie- en besturingssysteem wordt hierbij gebruikt voor signaalconditionering van de sensoren, meting en besturing van het testproces. Het testprogramma is ontwikkeld met het FAMOS softwarepakket.

beproevingshal vvan WEIR Minerals
Een blik in de beproevingshal van de fabrikant van GEHO pompen.

Testen van seriematig geproduceerde grillovens

Het doel van de meting was enerzijds het controleren van de juiste werkingswijze van de toestellen, en tevens een kwaliteitscontrole waarmee naar de afnemers aangetoond kan worden dat de toestellen voldoen aan de gevraagde specificaties. Tijdens een eindkeuring worden de elektrische en thermische eigenschappen opgemeten en geregistreerd met behulp van MICROLINK 1500 gedistribueerde data-acquisitie en besturingseenheden. In totaal zijn 16 testlocaties verspreid over de produktiehal geïnstalleerd.
De geregistreerde meetgegevens worden als grafieken gerapporteerd zodat de productiemedewerkers onmiddelijk inzicht krijgen in eventuele mankementen. Ook gedurende het testproces welke 20 tot 30 minuten duurt kan men op het beeldscherm het verloop metingen volgen. Met behulp van Visual Basic is een testprogramma ontwikkeld welke de teststations geheel asynchroon kan controleren. Productiemedewerkers kunnen met barcode leespennen serienummers en typenummers invoeren op de testlocaties zonder de computer te bedienen, en worden daarbij gesignaleerd door middel van indicatielampen.

Oventestsysteem in de productiehal

Beproeving van de ICE-2 hogesnelheidstrein van de Nederlandse Spoorwegen

De ICE-2 is een nieuw treintype dat over enkele jaren een hogesnelheidsverbinding zal onderhouden tussen Amsterdam en Frankfurt am Main. De voorloper van dit treintype welke door Siemens wordt gebouwd is al in gebruik in Duitsland. Uniek aan deze trein is dat deze ontworpen wordt om gebruik te maken van reeds aanwezige railtrajecten.
De Nederlandse Spoorwegen hebben samen met Siemens een project gestart om een typekeuring en beproeving van de ICE-2 uit te voeren met een uitgebreid meerkanaals en gedistribueerd data-acquisitiesysteem. De testen worden deels uitgevoerd in de testfaciliteiten van de Deutsche Bahn in München.

De Nederlandse ICE-2 hogesnelheidstrein

Met de testen zullen de geschiktheid en betrouwbaarheid van de nieuw gebruikte technologiën in de ICE-2 aangetoond moeten worden. Daartoe behoren de meerassige aandrijving, trillingsgedrag en stabiliteit van de veersystemen. Vanwege het grote aantal ingangskanalen en sensor typen is in het meetsysteem een voorziening ingebouwd waarmee het type en nummer van de aangesloten sensoren automatisch worden herkend. Ook heeft iedere sensor een eigen meetversterker zodat de signalen van diverse opnemertypen met name versnellingsopnemers, rekstroken, thermokoppels, en drukopnemers zo dicht mogelijk bij de meetplaats worden versterkt tot een standaard signaalnivo. Het meetsysteem zelf is opgebouwd met een aantal µMUSYCS systemen welke met een Ethernet netwerk onderling en met de bedieningscomputer zijn verbonden. Een groot pluspunt van de µMUSYCS meeteenheden is de mogelijkheid om de hoeveelheid data te reduceren in het meetsysteem zelf, nog voordat ze worden opgeslagen. De meetstations zijn op verschillende locaties in de treindelen opgesteld, terwijl de bediening en gegevenspresentatie op een centrale plaats geschiedt.